Allt du behöver veta om sjukskrivning

01 maj 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Att bli sjuk och behöva sjukskriva sig kan vara en både stressig och oklar upplevelse. Det är emellertid viktigt för individen att förstå sina rättigheter och skyldigheter, liksom att känna till de resurser som finns tillgängliga för att stödja under återhämtningen. Denna artikel kommer att vägleda dig genom processen för sjukskrivning, de olika stadierna och stöden som finns tillgängliga.

Vad är sjukskrivning och när kan man använda sig av den?

Sjukskrivning är en tillfällig paus från arbete eller studier som kan beviljas när en individ på grund av sjukdom, olycka eller annan medicinsk orsak inte kan utföra sina arbetsuppgifter. I Sverige ges möjlighet till sjukskrivning genom både offentlig och privat försäkring. För att bli sjukskriven är det första steget att konsultera en läkare, som kan bedöma ens hälsotillstånd och avgöra om sjukskrivning är motiverad. Läkarens bedömning resulterar vanligtvis i ett läkarintyg, som sedan används som underlag för sjukpenning hos Försäkringskassan. Sjukskrivning kan vara deltid eller heltid beroende på hur mycket arbetsoförmåga sjukdomen medför.

sjukskrivning

Processen för att bli sjukskriven

När du har konstaterats sjuk och fått ett läkarintyg är det dags att ansöka om sjukpenning. Försäkringskassan är den primära institutionen som hanterar sjukpenningansökningar i Sverige. Det är viktigt att ansökan görs i god tid och att alla nödvändiga dokument inkluderas.

Initiala steg i sjukskrivningen

Det första steget är att meddela din arbetsgivare om din sjukskrivning. Sverige har en så kallad karensdag, vilket innebär att du normalt inte får sjukpenning för den första sjukdagen. Därefter kan du vara berättigad till sjuklön från din arbetsgivare upp till de första 14 dagarna av din sjukskrivning. Det är först efter dessa två veckor som Försäkringskassan kan börja betala ut sjukpenning.

Ansökan om sjukpenning

När du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan kommer de att utvärdera din situation baserat på läkarintyget och andra inlämnade uppgifter. Du måste regelbundet hålla kontakt med både din arbetsgivare och Försäkringskassan samt uppdatera om ditt hälsotillstånd. Sjukpenning kan beviljas för såväl fysiska som psykiska sjukdomar.

Stöd under sjukskrivningen

Under perioden av sjukskrivning kan det finnas olika former av stöd att tillgå. Det är viktigt att ha en öppen dialog med arbetsgivaren och eventuellt en företagshälsovård om anpassningar på arbetsplatsen som kan underlätta en framtida återgång till arbetet.

Rehabilitering och återgång till arbete

En central del av sjukskrivningsprocessen är rehabilitering med målet att återfå arbetsförmågan. Detta kan innebära fysisk terapi, psykologisk rådgivning, arbetsplatsanpassningar eller andra insatser som underlättar återgången. Arbetsförmedlingen och andra myndigheter kan ibland erbjuda ytterligare stöd och resurser för att hjälpa dig tillbaka till arbetslivet.

Försäkringar och ekonomiskt stöd

Utöver sjukpenning kan det finnas andra försäkringar som du kan ha rätt till beroende på din situation. Till exempel, om sjukskrivningen beror på en arbetsskada kan du vara berättigad till ersättning från arbetsgivarens försäkring. Dessutom har många anställda kollektivavtalade försäkringar som kan ge ytterligare ekonomiskt skydd under sjukskrivningen.

Fler nyheter